Start

                                                          UWAGA!

ZMIANA PLANU W II SEMESTRZE. PLANY POSZCZEGOLNYCH KLAS
ZAMIESZCZCZONO W E-DZIENNIKU I NA STRONIE SZKOŁY.

           Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerniejewie zatrudni
  nauczyciela języka angielskiego na zastępstwo (27 godz. tyg.)
od 26.02. do 22.06.2018r.
     

Wymagania: studia licencjackie/magisterskie kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym
Oferty należy składać  osobiście lub listownie do 23.02.2018 r. w sekretariacie szkoły.
ul. Szkolna 3, 62-250 Czerniejewo, tel.61 4291340, e-mail: zsp@czerniejewo.pl

_______________________________________________________________________________________

                
Zgłoszenie dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej na terenie Gminy Czerniejewo odbywać się będzie w terminie od 01 lutego 2018 r. do 15 lutego 2018 r.
Rekrutacja do klas I Szkół Podstawowych na wolne miejsca dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkół i odbywać się będzie od 23 lutego 2018 r. do 09 marca 2018 r.                                   
Na rok szkolny 2018/2019 zgłoszenie/rekrutacja bedą prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego (aplikacja na stronie www.czerniejewo.pl zakładka rekrutacja) oraz w wersji papierowej (formularze zgłoszenia/wniosków znajdują się w siedzibie szkół).

Wybór formy zgłoszenia/rekrutacji należy do rodzica/opiekuna prawnego dziecka.


                                                                                                              Zastępca Burmistrza
                                                                                                              Miasta i Gminy Czerniejewo
                                                                                                              /-/ Grażyna Kulpińska
 

Zgłoszenie_dziecka_kl.I_2018.doc
Zgłoszenie_dziecka_kl.I_2018.pdf

Wniosek_rekrutacja_kl.I_2018.doc
Wniosek_rekrutacja_kl.I_2018.pdf

Oświadczenia_do wniosku.doc
Oświadczenia_do wniosku.pdf
_______________________________________________________________


ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszamy na spotkania z wychowawcami, które odbędą się
8 lutego 2018 r. wg harmonogramu:
kl. II-III gimnazjum - godz. 16.00
kl. I-III - godz. 16.30
kl. IV-VII - 17.00                   
________________________________________________________________________________________________

 
   Program ferii zimowych
w Szkole Podstawowej
w Czerniejewie
12.02-25.02.2018 
 
_______________________________________________________________________________________________

   
     
Regulamin IX Ogólnopolskiego
Konkursu Gramatyczno-
Ortograficznego


Regulamin IX Ogólnopolskiego
Konkursu KrasomówczegoRegulamin VI Ogółnopolskiego
Konkursu Plastycznego
          


______________________________________________________________

Mistrzostwo Gminy
w Piłce Siatkowej
dla Szkoły Podstawowej

w Czerniejewie
           
__________________________________________________________________
         
      
               
Kółko Kolarskie
przy Szkole Podstawowej
w Czerniejewie....

__________________________________________________________________
 
   

Czekoladowy autobus
_____________________________________________________________________
 
       
Średniowiecze na wyciągnięcie ręki, czyli wycieczka
do Pelplina i Malborka
.

 Wycieczka została zorganozowana przez
Stowarzyszenie  Oświatowe „Onuphrius” 
  w ramach projektu "To, co najważniejsze...", 
który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu
"Fundacja PZU z Kulturą"
i Gminę Czerniejewo

  
 

 _____________________________________________________________________

 

Chełmno nad Nerem – wycieczka inna niż wszystkie


   
 Wycieczka została zorganizowana przez
Stowarzyszenie  Oświatowe „Onuphrius” 
  w ramach projektu "To, co najważniejsze...", 
który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu
"Fundacja PZU z Kulturą"
i Gminę Czerniejewo


_____________________________________________________________________

    Nad morzem w listopadzie
     
   
Wycieczka została zorganizowana przez
Stowarzyszenie  Oświatowe „Onuphrius” 

  w ramach projektu "To, co najważniejsze...",
 
który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu

"Fundacja PZU z  
Kulturą"
i Gminę Czerniejewo