Konkurs krasomówczy - cz.2

VII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy - Bażantarnia 2016