Świetlica szkolna


ZAPRASZAMY W DNI PRACY SZKOŁY OD 6.30 DO 15.45

 

KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE ORAZ MIŁO SPĘDZI CZAS

 •  Można odrobić lekcje korzystając z pomocy nauczyciela.
 •  Wziąć udział w różnorodnych zajęciach, konkursach, imprezach świetlicowych.
 •  Wypocząć, pobawić się, pograć w gry planszowe, obejrzeć ciekawy film.

 

Do Świetlicy uczęszcza ........ uczniów Szkoły Podstawowej w Czerniejewie.

W większości to dzieci z klas I – III szkoły podstawowej, dojeżdżające i oczekujące na odjazd autobusu oraz takie, których rodzice pracują. Każde z nich może miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas.

Wiele nieśmiałych dzieci łatwiej tutaj nawiązuje kontakty z rówieśnikami, ma okazję do swobodnej rozmowy oraz wzajemnej pomocy. Potrafią przyjść porozmawiać o swoich problemach lub sukcesach czekają na jakąkolwiek pomoc lub wsparcie, a my staramy się temu wszystkiemu zaradzić.

 

REGUŁY BYCIA RAZEM:

„KAŻDY ŚWIETLICZAK TO WIE”

 1. Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy wychowawcę.
 2. Wszyscy dbamy o wygląd naszej świetlicy.
 3. Pamiętamy, że każda rzecz ma swoje miejsce.
 4. Szanujemy cudzą i swoją własność.
 5. Nie ruszamy cudzych rzeczy.
 6. Nie niszczymy sprzętu, przyborów, gier i zabawek.
 7. Chętnie uczestniczymy w zajęciach.
 8. Nie przeszkadzamy koleżankom i kolegom w pracy i zabawie.
 9. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.
 10. Bawimy się i pracujemy w sposób bezpieczny dla siebie i kolegów.
 11. Przestrzegamy zasad kulturalnego zachowania.
 12. Używamy zwrotów grzecznościowych.
 13. Nie krzyczymy, nie biegamy.

 

NIKT NIE CHCE ZOSTAĆ ANANASEM, REGULAMIN WSZYSCY ZNAJĄ, ZASAD PILNIE PRZESTRZEGAJĄ.Zobacz także:

 
regulamin stołówki


 rozkład jazdy autobusu