Wycieczka do Warszawy

Gminna Wycieczka do Warszawy z okazji Roku Onufrego Kopczyńskiego