Psycholog szkolny

Psychologiem szkolnym w Szkole Podstawowej w Czerniejewie jest: mgr Wojciech Jarząbek

 

„Wiem, że nie mogę nauczyć niczego. Mogę jedynie zapewnić warunki, w których można się nauczyć”. –Carl RogersDrogi Uczniu

• Jeżeli ktokolwiek lub cokolwiek Ciebie martwi lub niepokoi – przyjdź, zapraszam!
• Jeżeli chcesz porozmawiać lub wspólnie pomilczeć, wyciszyć się – przyjdź, zapraszam!
• Jeżeli potrzebujesz być wysłuchanym – przyjdź, zapraszam!
• Jeżeli potrzebujesz poradzić się w dowolnej sprawie – przyjdź, zapraszam!
• Jeżeli masz ciekawe pomysły, chcesz się rozwijać, być aktywnym – przyjdź, zapraszam!
• Jeżeli potrzebujesz pomocy – przyjdź, zapraszam - jestem do Twojej dyspozycji!


Drogi Rodzicu

• Jeżeli potrzebujesz porady i wsparcia związanego z Twoim Dzieckiem -przyjdź, zapraszam!
• Jeżeli coś Ciebie niepokoi w zachowaniu Twojego Dziecka – przyjdź, zapraszam!
• Jeżeli potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu – przyjdź, zapraszam!
• Jeżeli chcesz skutecznie pomagać Twojemu Dziecku w Jego rozwoju – przyjdź, zapraszam!
• Jeżeli masz ciekawe pomysły związane ze szkołą lub widzisz problemy w szkole – przyjdź, zapraszam!
• Jeżeli potrzebujesz pomocy – przyjdź, zapraszam – jestem do Twojej dyspozycji!

Aktem prawnym mówiącym o zadaniach psychologa w szkole jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dziennik Ustaw Nr 228 — 15706 — Poz. 1487)

Praca psychologa szkolnego w świetle Kodeksu Etycznego Psychologa:

• Podejmując działalność praktyczną, psycholog akceptuje fakt, że jego odpowiedzialność zawodowa przybiera wówczas konkretna formę odpowiedzialności za drugiego człowieka, czy grupę osób.

• Psychologa obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą zawodową może nastąpić jedynie wtedy, gdy poważnie zagrożone jest bezpieczeństwo klienta lub innych osób. Jeśli jest to możliwe, decyzję w tej sprawie należy dokładnie omówić z doświadczonym i bezstronnym kolegą. Materiały poufne powinny być komisyjnie zniszczone, jeżeli zaistnieją warunki grożące ich ujawnieniem.

• Osoby małoletnia powinny być traktowane w sposób szczególny. Podstawową zasadą psychologa w pracy z osobami małoletnimi jest ich dobro, co oznacza, że osoby te w kontaktach z psychologiem maja prawa nie mniejsze niż klienci dorośli. Kontakty z psychologiem w żadnym razie nie mogą być realizowane pod presją ze strony instytucji i osób dorosłych decydujących w imieniu małoletniego. W takim przypadku oraz z razie stwierdzenia naruszenia przez instytucję lub osoby dorosłe dobra małoletniego psycholog ma prawo odmówić współpracy z tymi instytucjami i osobami. Psycholog ma moralny obowiązek stać w obronie praw małoletniego.
Psycholog ma prawo i też obowiązek respektować decyzję małoletniego jako osoby ludzkiej w zakresie kontaktów z nim.

• Osobom korzystającym z diagnozy i terapii psychologicznej psycholog udziela informacji o stosowanych metodach i uzyskanych wynikach, kierując się dobrem tych osób. Psycholog unika postępowania stwarzającego ryzyko zagrożenia wartości cenionych przez klienta a także okazji do błędnej interpretacji podawanych informacji. W wypadkach wątpliwych psycholog upewnia się, czy informacje zostały właściwie zrozumiane.


Godziny pracy psychologa szkolnego