Logopeda

W Zespole Szkół Publicznych logopedą jest: mgr Aneta Jasińska


Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dziennik Ustaw Poz.532)

Zajęcia terapii logopedycznej:

  • Zajęcia terapii i pomocy logopedycznej organizuje i przeprowadza logopeda szkolny.
  • Profilaktycznie logopeda szkolny przeprowadza w szkole przesiewowe badania logopedyczne służące wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy. Współpracuje z nauczycielami zgłaszającymi swych uczniów do terapii logopedycznej.
  • W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą również dzieci typowane na podstawie wyników badań psychologicznych i logopedycznych z poradni psychologiczno -pedagogicznej.
  • Zajęcia logopedyczne prowadzone są w grupach do 4 osób.
  • Podczas zajęć logopedycznych usuwane są wszelkie zakłócenia, zburzenia komunikacji językowej oraz przezwyciężane są problemy uczniów mających kłopoty z mówieniem, pisaniem i czytaniem.
  • Logopeda współpracuje z rodzicami ponieważ pozytywne wyniki terapii uzależnione są od kontynuacji ćwiczeń w domu.


Zajęcia logopedyczne prowadzone są do czasu wyeliminowania bądź złagodzenia zaburzenia, stanowiącego powód objęcia ucznia ww. formą opieki.


Droga Mamo, Tato! Jeżeli dziecko ma kłopoty logopedyczne, pamiętajcie, że nie wystarczą same ćwiczenia u logopedy. Konieczna jest też Wasza pomoc.

Wystarczy chęć i chociaż dziesięć minut ćwiczeń codziennie.

Ćwiczyć można wszędzie - w drodze do szkoły, w kuchni, na spacerze. Starajmy się mówić prawidłowo i wyraźnie.

 Chwalmy dziecko za jego wysiłek i cierpliwość nawet, gdy efekty są bardzo małe. Dziecko ćwiczy chętnie i lepiej, jeśli czuje akceptację i zainteresowanie ze strony osoby dorosłej.

W razie wszelkich wątpliwości i pytań można zawsze przyjść do logopedy.