Wyprawka gimnazjalisty

ROK SZKOLNY 2015/2016


 Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 XI 2015 r. w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym...
 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego,terminy składania dokumentów 
do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych


Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego


ROK SZKOLNY 2014/2015


Zarządzenie wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie wielkopolskimUWAGA!!! Elektroniczny nabór

Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Karta pomocnicza dla ucznia przy rekrutacji


ZANIM WYBIERZESZ LICEUM!!

LISTA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - GNIEZNOLISTA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - WRZEŚNIAZespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - II Liceum Ogólnokształcące