Szkoła w ruchu


Projekt - Szkoła w Ruchu

OGÓLNOPOLSKA AKCJA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ „Ćwiczyć każdy może” ORGANIZOWANA W RAMACH ROKU SZKOŁY W RUCHU

 

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

RUCH W SZKOLE:

Obszar nr 1 – wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne
Obszar nr 2 – wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego
Obszar nr 3 – edukacja zdrowotna
Obszar nr 4 – kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF oraz wychowawców edukacji przedszkolnej
Obszar nr 5 – pozalekcyjne zajęcia sportowe

 RUCH POZA SZKOŁĄ:

Obszar nr 6 – zajęcia zorganizowane
Obszar nr 7 – zajęcia niezorganizowane
Obszar nr 8 – aktywność w gronie rodziny
Obszar nr 9 – aktywny wypoczynek

Każdy z obszarów zawiera konkretne zadanie do wykonania. Aby otrzymać tytuł szkoła musi spełnić i odpowiednio udokumentować trzy z podanych wyżej obszarów.

W ramach projektu „Szkoła w ruchu” nauczyciele wychowania fizycznego: Jolanta Błaczkowska, Mirosław Kulpiński, Dariusz Krygier realizują trzy obszary:

OBSZAR 1 (obowiązkowy) zawiera dwie lekcje wychowania fizycznego zrealizowane w ramach podstawy programowej, przeprowadzone w ciekawy i atrakcyjny sposób. Tematy zajęć to: Aerobik jako jedna z form aktywności fizycznej, Prowadzenie piłki prawą i lewą nogą w biegu.

OBSZAR 6 w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Oświatowym Onuphrius, przeprowadzenie konkursu dla dzieci i młodzieży „ Zdrowy i aktywny styl życia”

OBSZAR 7 zachęcanie uczniów do podejmowania aktywności fizycznej i rozwijania zainteresowań poprzez: uczestnictwo w wyjazdach na mecze: siatkówki, piłki nożnej, rugby. Udział w Szkolnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej, udział w Rajdzie Pieszym „Powitanie Jesieni”, udział w konkursie „Najbardziej Usportowiona Klasa i Sportowiec Roku”, zaproszenie znanego sportowca

Dokumentacja dotycząca realizacji obszarów w naszej szkole:


Obszar 1


Wychowanie fizyczne - zajęcia edukacyjne

Konspekt 1

Konspekt 2

Prezentacja fotograficzna lekcjiObszar 6


Zajęcia zorganizowane


Opis zajęć

 

Prezentacja fotograficznaObszar 7


Zajęcia niezorganizowaneOpis zajęć