Rada Rodziców


Prezydium Rady Rodziców 2017/2018

PRZEWODNICZĄCA:

Renata Pawlak

 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ:

Agnieszka Roszak

 

SEKRETARZ:

Katarzyna Wojciechowska

 

SKARBNIK:

Cecylia Cieślik