Publikacje

Szkoła:

UCZNIOWIE

KONKURS "Pułapki Internetu" - Jakie niebezpieczeństwa czyhają na nas w wirtualnym świecie?

Bezpieczeństwo korzystania z promieni słonecznych i solariów

Nie czekaj zostań krwiodawcą

Śniadania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

Profilaktyka nowotworowa


RODZICE

Depresja

Anoreksja i bulimia

Samouszkodzenia

Samobójstwa
      
Profilaktyka zwalczania wszawicy. Broszura.

Zagrożenia komputerowo-sieciowe

Raport - lekki tornister

O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii

Raport - używanie leków

Wokół dysleksji

Europejski tydzień świadomości dysleksji

Dysleksja a nauka języków obcych

Narkotykowy poradnik dla rodziców

Potrzeby Twojego dziecka 7-10 lat

Potrzeby Twojego dziecka 11-13 lat

Potrzeby Twojego dziecka 14-16 lat

 

NAUCZYCIELE

 

Referat - aktywność młodego człowieka, a jego rozwój

Scenariusze - Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi

Podręcznik do e-dziennika

W świecie dziecka

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA UCZNIÓW PRZEWLEKLE CHORYCH

PRACA Z UCZNIEM O SPECYFICZNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH cz.1

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH cz.2

DIALOG MIĘDZYKULTUROWY

KIOTO W DOMU