Konkursy

Rok szkolny 2016/2017

VIII Ogólnopolski Konkurs Gramatyczno - Ortograficzny

VIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy
Konkursy 2015/2016

  Język nośnikiem ojczystej kultury

VII Ogólnopolski Konkurs Gramatyczno-Ortograficzny

VII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

KONKURSY 2014/2015

Plakat - Konkurs Gramatyczno - Ortograficzny 2015


Z uwagi na przerwę świąteczną, termin przesyłania zgłoszeń na VI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy zostaje przedłużony do 20.04.2015 r.


Plakat - Konkurs Talentów 2015

Regulamin Konkursu Gramatyczno-Ortograficzny 2015

Regulamin Konkursu Plastycznego Ks. Onufrego Kopczyńskiego 2015

Regulamin Konkursu Krasomówczego 2015

Formularz zgłoszenia na Konkurs Gramatyczno-Ortograficzny 2015

Formularz zgłoszenia na Konkurs Krasomówczy 2015

Formularz zgłoszenia na Konkurs Plastyczny
KONKURSY 2013/2014

Konkurs Gramatyczno-Ortograficzny 2014

Konkurs Krasomówczy 2014

Konkurs Plastyczny - Podsumowanie

Plakat - Konkursy 2014!!!

Regulamin Konkursu Gramatyczno - Ortograficznego 2014

Regulamin Konkursu Krasomówczego 2014

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego „Słowem Księdza Onufrego Kopczyńskiego malowane” 2014

Formularz zgłoszenia uczestnika do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego „Słowem Księdza Onufrego Kopczyńskiego malowane”

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA V Ogólnopolskiego Konkursu Gramatyczno-Ortograficznego im. Ks. Onufrego Kopczyńskiego 2014
Konkursy 2012/2013

Wyniki Konkursu Gramatyczno - Ortograficznego 2013

Wyniki konkursu Krasomówczego

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Ks. Onufrego Kopczyńskiego „Słowem Ks. Onufrego Kopczyńskiego malowane”

Dyktando 2013

Zapraszamy do udziału w FESTIWALU MŁODYCH TALENTÓW!- Regulamin Konkursu Krasomówczego 2013

Regulamin Konkursu Gramatyczno - Ortograficznego 2013

Regulamin Konkursu Plastycznego 2013 „Słowem Ks. Onufrego Kopczyńskiego malowane”

Karta zgłoszenia uczestnika

Karta zgłoszenia uczestnika do Konkursu Plastycznego

Przykładowy test dla klas szkoły podstawowej Konkursu Gramatyczno - Ortograficznego